Seznam přihlášených dětí 

 

4. turnus 2022

 

 

Došlá závazná přihláška pozn. D/ZP
Došlá zálohová platba 
Došlá celková platba
Částka k zpalcení - Vystavená faktura
 
p.č Příjmení   Jméno   Věk pozn. platba
1. Černá Emma 11 D/ZP 5 500,- Kč
5 500,- Kč
2. Bendová Adéla 8 D/ZP 7 000,-Kč
7 000,-Kč
3. Ngo Duc Huy Honza 9 D/ZP 7 500,- Kč
7 500,- Kč
4.          
5.          
6. Erba Jakub 8 D/ZP 7 500,-Kč
7 500,-Kč
7. Bělohlávek Erik 12 D/ZP 7 500,-Kč
7 500,-Kč
8. Klimešová  Viktorie 13 D/ZP 7 500,-Kč
7 500,-Kč
9. Havel Vítězslav 10 D/ZP 7 000,-Kč
7 000,-Kč
10. Havel Jakub 13 D/ZP 7 000,-Kč
7 000,-Kč
11. Devera Adam 14 D/ZP 7 500,-Kč
7 500,-Kč
12. Panhansová Ella 12 D/ZP 7 500,-Kč
7 500,-Kč
13. Štempáková Rozárka 11 D/ZP 7 000,-Kč
7 000,-Kč
14. Štempáková Dorotka 8 D/ZP 7 000,-Kč
7 000,-Kč
15. Kuřák Marek 13 D/ZP 7 500,-Kč
7 500,-Kč
16. Čáková Sofie 12 D/ZP 7 000,-Kč
7 000,-Kč
17. Čáková Karolína 9 D/ZP 7 000,-Kč
7 000,-Kč
18. Loudová Marie 8 D/ZP výherkyně soutěže
19. Městka Jan 11 D/ZP 7 500,-Kč
7 500,-Kč
20. Mančík Lukáš 11 D/ZP 7 500,-Kč
21.      
 
22. Fröhlichová Eliška 10 D/ZP 7 500,-Kč
23. Horová Tereza 12 D/ZP 7 500,-Kč
24. Bartoňová Veronika 9 D/ZP 7 500,-Kč
25. Lipert Jakub 13 D/ZP 7 500,-Kč
7 500,-Kč
26. Filingerová Amálie 11 D/ZP 7 500,-Kč
27. Tutko Lukáš 9 D/ZP 7 500,-Kč
7 500,-Kč
28.    
29. Krejza František 7 D/ZP 7 500,-Kč
7 500,-Kč
30. Langheinrich Pavel 8 D/ZP 7 500,-Kč
7 500,-Kč
31. Cingrošová Michaela 11 D/ZP 7 500,-Kč
7 500,-Kč
32. Kratochvíl Josef 7 D/ZP 7 500,-Kč
7 500,-Kč
33. Nováková Lucie 13 D/ZP 5 500,-Kč
5 500,-Kč
34.          
35. Sailer Ondřej 13 D/ZP 7 000,-Kč
7 000,-Kč
36. Sailerová Adéla 9 D/ZP 7 000,-Kč
7 000,-Kč
37. Hromá Marie 13 D/ZP 7 500,-Kč
7 500,-Kč
38. Mincérová Natálie 13 D/ZP 7 500,-Kč
7 500,-Kč
39.          
40.          
41.          
42.          
43.          
44.          
45.          
46.          
47.          
48.          
49.          
50.          
51.          
52.          
53.          
54.          
55.          
56.          
57.          
58.          
59.          
60.          
61.          
62.          
63.          
64.          
NÁHRADNÍCI
1.          
2.